Skip to main content

Algemene voorwaarden - evenementen

De algemene voorwaarden hebben betrekking op de overeenkomst tussen de koper en de verkoper, namelijk VINIFIKA BVBA, met maatschappelijke zetel te 9550 Herzele, Erwetegemstraat 14 en ondernemingsnummer 0693.747.067.

1. Toepasbaarheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met (potentiële) participanten voor wat betreft evenementen: wine sessions, masterclasses, cursussen, workshops, degustaties, trainingen en opleidingen. Een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een of meerdere evenementen komt tot stand door het inschrijven per specifiek evenement bij VINIFIKA. Zonder bijzondere en geschreven afwijkingen van deze algemene voorwaarden, hebben deze algemene voorwaarden voorrang op die van de koper. Deze voorwaarden zijn een aanvulling op onze standaard geldende voorwaarden.

2. Inschrijvingen

2.1 Een inschrijving voor een evenement kan online via het betreffende formulier op de website, via e-mail of telefonisch. Elke inschrijving zal door VINIFIKA bevestigd worden via e-mail.

2.2 Elke inschrijving is pas definitief na ontvangst van betaling.

2.3 VINIFIKA behoudt zich het recht om waar nodig de locatie van het evenement te veranderen.

2.4 Per evenement zijn er slechts een bepaald aantal plaatsen beschikbaar. Zodra een evenement volzet is, zal de mogelijkheid tot inschrijven stopgezet worden en is het niet meer mogelijk om in te schrijven. Wanneer een evenement volzet is, kan u zich via e-mail (wine@vinifika.be) laten plaatsen op een reservelijst. Indien er een plaats vrijkomt zal VINIFIKA de personen op deze lijst zo spoedig mogelijk contacteren.

2.5 Door de inschrijving voor een evenement verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

3. Annulatie door participant

3.1 Afmeldingsprocedure via e-mail

Indien een participant zich wil afmelden voor een bepaald evenement kan dit enkel en alleen via
e-mail naar wine@vinifika.be

3.2 Inschrijvingsgelden na annuleren

Bij annulatie tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang is het mogelijk het volledige bedrag te gebruiken voor een ander evenement. Bij annulatie tussen 0 en 30 dagen voor aanvang van de startdatum zal 50% van de deelnamegeld in rekening worden gebracht. De overige 50% van het deelnamegeld kan gebruikt worden als tegoed voor een ander evenement. Bij een ‘no-show’ op de dag van het evenement is geen enkele vorm van teruggave mogelijk.

3.3 Overdraagbaarheid inschrijving

Indien u toch niet kan komen naar het evenement mag u zelf voor vervanging zorgen. Uw deelname is enkel overdraagbaar wanneer u dit op voorhand aan VINIFIKA laat weten.

4. Annulatie of verplaatsing door de organisator

4.1 VINIFIKA is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de masterclass de datum te wijzigen. De deelnemer wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid de inschrijving te annuleren.

4.2 Bij ziekte van de docent/spreker is VINIFIKA gerechtigd deze te vervangen door een andere docent/spreker of het aangeboden evenement te annuleren. Bij annulatie zal in overleg de inschrijving zonder bijkomende kosten verplaatst worden naar een andere datum. Bij annulatie zonder alternatief wordt het reeds betaalde inschrijvingsgeld terugbetaald aan de participant.

5. Betaling

De deelnemer dient de betaling te voldoen binnen 8 dagen na inschrijving tenzij anders overeengekomen met VINIFIKA. Deelname aan een evenement is pas definitief na ontvangst van de betaling.

6. Klachtenbehandeling

Klachten m.b.t. evenementen van VINIFIKA kunnen ingediend worden via het algemene emailadres. VINIFIKA stelt naar best vermogen alles in het werk om tot een mogelijke oplossing te komen voor het probleem. Het indienen van een klacht ontslaat de participant niet van de betalingsverplichting.

7. Aansprakelijkheid

7.1 VINIFIKA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch kan er nooit enige vorm van aansprakelijkheid zijn ten gevolge van gebeurtenissen tijdens een evenement.

7.2 VINIFIKA is niet verantwoordelijk voor overmatige alcoholconsumptie van de participant. Er worden steeds voldoende spuwemmers voorzien zodat men de alcoholconsumptie kan beperken.

8. Geheimhouding

Alle verstrekte cursusmaterialen alsook aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. De participant is niet gerechtigd om de ter beschikking gestelde documentatie op welke wijze dan ook aan derden af te staan of in gebruik te geven.

9. Overige

9.1 VINIFIKA behoudt zich steeds het recht om een evenement inhoudelijk te veranderen en/of prijzen ervan te wijzigen.

9.2 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.

9.3 Als een participant hinder veroorzaakt tijdens een evenement, dan heeft VINIFIKA het recht om deze persoon te verwijderen uit het evenement en alsook te weigeren voor eventuele volgende sessies of evenementen. De participant kan hierbij geen aanspraak maken op een terugbetaling van het deelnamegeld. 

NIEUWSBRIEF
Mis niks van onze wijnevents, tastings en speciale acties!